Almene fordele

subpage-image

At bo alment

Udlejning af almene boliger sker i overensstemmelse med de love og bekendtgørelser, der er vedtaget af Folketinget. I den forbindelse spiller beboerdemokratiet en vigtig rolle. Som beboer bliver du nemlig taget med på råd i afgørende spørgsmål, der vedrører din bolig. Du kan på BLs hjemmeside læse mere om at bo alment.


Beboerindflydelse

Som beboer kan du få fuld indsigt i, hvad din husleje bliver brugt til. Du kan være med til at træffe de rigtige beslutninger i forhold til fremtidig vedligeholdelse, forbedringer og budgettering i afdelingen. Du kan også give dine holdinger til kende, når det kommer til beslutninger omkring beboerlokaler, vaskerier, legepladser, grønne arealer m.m. Det er alt sammen områder, der betyder meget for hverdagen i boligafdelingen.


Mindst én gang om året

Det er den beboervalgte afdelingsbestyrelse, som har den daglige kontakt til administration og bestyrelse i boligorganisationen. Mindst én gang om året bliver der holdt et møde for beboerne, hvor du kan få oplysninger omkring regnskab og budget samt afgive din stemme til valg af en ny afdelingsbestyrelse. 
Det sker, at du bliver indkaldt til flere møder på et år. Det skyldes, at afdelingsbestyrelsen ikke kan tage stilling til større ændringer, der har betydning for dig som beboer – uden også at inddrage dig i beslutningen. Derfor kan afdelingsbestyrelsen beslutte, at beboerne bliver indkaldt til urafstemning. 

Afdelingsbestyrelsen fungerer som dine tillidsrepræsentanter i boligforholdet.


Aktiv deltagelse

En forudsætning for et sundt beboerdemokrati er aktive beboere i den enkelte boligafdeling. Vi opfordrer dig derfor til at møde frem og deltage i debatten, når du bliver indkaldt til beboermøde. 


Husleje

Ønsker du at vide hvordan huslejen er sat sammen, kan du læse mere her. Klik for at læse om husleje

Acceptér cookies fra www.osterbo.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser