Jeg vil overdrage min bolig

subpage-image

Bliver du alene, kan du her læse, hvad du kan gøre.

Hvis du ønsker at overdrage dit lejemål til ægtefælle eller samlever, eller du ønsker at fortsætte et lejemål efter din ægtefælle/samlever, kan du læse mere om mulighederne for det under dette punkt.

Overdragelse ved dødsfald
Hvis lejeren dør, har ægtefællen ret til at fortsætte lejemålet. Hvis der er en samlever, der har haft fælles husstand og folkeregisteradresse med lejer de seneste to år før dødsfaldet, kan denne samlever ligeledes overtage lejemålet efter afdøde lejer.

Overdragelseved seperation/skilsmisse
Hvis lejer og ægtefælle har haft fælles husstand og folkeregisteradresse de seneste 2 år før overdragelse af lejemålet, kan de aftale hvem af dem, der skal fortsætte lejemålet.

Du bedes rette henvendelse til ØsterBO, hvis du ønsker at overdrage/få overdraget et lejemål.

Lovgrundlag
Lovregler for fortsættelse af lejemål finder du i Lov om leje af almene boliger §70-77. Se evt. www.retsinformation.dk

Acceptér cookies fra www.osterbo.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser