Skip til hoved indholdet

ØsterBO’s rolle i samfundet
Vores rolle, som boligorganisation, er at udleje boliger til alle. Boligområderne er opdelt i afdelinger, og alle beboere har medindflydelse på renovering og udvikling af egen boligafdeling. Det kaldes for beboerdemokrati.

Vi er stolte over beboerdemokratiet. Udover at alle beboere kan tage del i det lokale demokrati, så er der heller ingen, der skal tjene på beboernes husleje. Beboerne sparer selv op og betaler for, hvad der skal ske. Besluttet i fællesskab – på et afdelingsmøde.

Din rolle i afdelingsbestyrelsen
Som medlem af en afdelingsbestyrelse skal du varetage beboernes interesser i boligafdelingen. Derfor skal du kende de sammenhænge, som afdelingsbestyrelsen arbejder i, bl.a. kommandovejen:

Afdelingsbestyrelsen foreslår – Afdelingsmødet beslutter – Administrationen udfører.

Der bor ca. 1 million mennesker i almene hjem i Danmark. Vi er en af de mange boligorganisationer, der udlejer hjem til alle typer af beboere.
ØSTERBO

Din kontaktflade ind i ØsterBO’s administration og driftscenter

Administrationens rolle
Administrationen består øverst af en direktør, der arbejder ud fra de ønsker, muligheder og regler, der findes på det givne tidspunkt. Herunder findes ledelsen: Driftschef, udviklingschef og kundechef.

Underafdelingerne, kundecenter, sekretariat, driftscenter, økonomi- og projektafdeling, er alle til for at servicere og udvikle ØsterBO.

Inspektørens rolle
Inspektøren er ansvarlig for vedlige- og opretholdelse af boligafdelingen. Det er afdelingsformanden, der har den primære kontakt med inspektøren. Og det er formandens ansvar at videregive relevant information til resten af afdelingsbestyrelsen. Når der foreligger et underskrevet referat fra et afdelingsbestyrelsesmøde, så kan inspektøren udføre beslutningerne. Herved sikres det, at det er en enig afdelingsbestyrelse, der har besluttet arbejdet.

Ejendomsfunktionærens rolle
Ejendomsfunktionæren er ansat i driften til pasning afdelingsejendomme og omkringliggende arealer.
ØsterBO har været forgænger for at udnytte ressourcer på tværs af afdelinger, både når det gælder maskiner og personale. Derfor er der ikke kun én bestemt ejendomsfunktionær tilknyttet en afdeling.

Det er ikke afdelingsbestyrelses opgave at lede ejendomsfunktionærens opgaver – det gør driftschefen hos ØsterBO.


Læs mere

Kom godt i gang med møderne