Skip til hoved indholdet

ØsterBO´s organisationsbestyrelse udgør den overordnede ledelse af ØsterBO. Organisationsbestyrelsen er økonomisk og juridisk ansvarlig for boligorganisationen og dens afdelinger. Organisationsbestyrelsen tager beslutninger om blandt andet:

  • Nye byggerier
  • Organisationens økonomi
  • Støtte til økonomisk trængte afdelinger
  • Udvikling af boligorganisationen
  • Beboerne og afdelingernes trivsel

Organisationsbestyrelsen består af 5 ØsterBO-beboere (ofte fra afdelingsbestyrelserne).
Organisationsbestyrelsens medlemmer vælges på repræsentantskabsmødet.


Bestyrelsen i ØsterBO

Karin Mortensen

Formand

Mail: km@osterbo.dk

Anne Kathrine Pedersen

Næstformand

Mail: akp@osterbo.dk

Jens Schmidt

Medlem

Mail: jsc@osterbo.dk

Henning Bechmann

Medlem

Mogens Dalsgaard

Medlem

Mail: mdl@osterbo.dk

Adda Johansen

1. Suppleant

Mail: afd18@osterbo.dk

Repræsentantskabet


Øverste myndighed

I ØsterBO afholdes der hvert år i foråret et repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet er ØsterBO’s øverste myndighed, og det er her organisationsbestyrelsen vælges. Repræsentantskabet består af medlemmer fra afdelingsbestyrelserne i alle ØsterBO’s afdelinger, samt organisationsbestyrelsens medlemmer. Hver afdeling har ret til et vist antal pladser i repræsentantskabet afhængigt af deres størrelse.

Udstikker retningslinjerne

Repræsentantskabet vedtager de overordnede rammer for organisationebestyrelsens arbejde.

Hvad er besluttet på seneste møde?

Såfremt du ønsker referat fra repræsentantskabsmødet, så send en e-mail til kundecenter@osterbo.dk med flg. tekst i emnefeltet: "Repræsentantskabsreferat - sekretariat".