Skip til hoved indholdet

Øverste myndighed

Repræsentantskabet er ØsterBO’s øverste myndighed. Det består af lejere fra afdelingerne samt organisationsbestyrelsen, som er valgt af medlemmerne fra repræsentantskabet.
I ØsterBO afholdes der hvert år i foråret et repræsentantskabsmøde.

Hos ØsterBO vælger afdelingsmødet, hvem der skal sidde i repræsentantskabet:

  • Alle afdelinger har ret til 3 pladser i repræsentantskabet.
  • Afdelinger over 200 lejemål får yderligere et medlem i repræsentantskabet.
  • Afdelinger over 300 lejemål får yderligere et medlem i repræsentantskabet. Således at afdelinger med over 300 lejemål har 5 repræsentanter.


Udstikker retningslinjerne

Repræsentantskabet vedtager de overordnede rammer for organisationsbestyrelsens arbejde.


Hvad er besluttet på seneste møde?

Såfremt du ønsker referater fra repræsentantskabsmødet, regnskaber, budgetter, beretninger eller lignende fra tidligere år, så send en e-mail til kundecenter@osterbo.dk


Se dokumenter

  • Repræsentantskabets forretningsorden

  • Endelig dagsorden 7/3-2024: Repræsentantskabsmøde

  • Referat 7/3-2024: Repræsentantskabsmøde