Skip til hoved indholdet

Et særkende ved de almene boliger er beboerdemokratiet. Det er den måde, hvor du som beboer har mulighed for, at få indflydelse på beslutninger i din egen boligafdeling.


Som beboer har du mulighed for, at stille forslag om forbedringer eller ændringer, der skal behandles og stemmes om. Det kunne f.eks. være husregler ift. om man må holde hund, kat eller kanin i boligerne i din afdeling ? Skal der være roser eller vilde blomsterbede ? Skal legepladsen have nye redskaber ? osv.

Vil du deltage aktivt i beboerdemokratiet, kan du stille op til valg i afdelingsbestyrelsen på det årlige afdelingsmøde og derved få indflydelse på, hvordan dine huslejekroner bliver brugt. På den måde er du med til at påvirke, hvordan din boligafdeling udvikles.

Som aktiv beboerdemokrat kan du f.eks. være med til at igangsætte sociale aktiviteter eller deltage i et byggeudvalg, hvis I har et renoveringsprojekt kørende. Du bliver valgt ind for en periode på 2 år. Kort sagt kan du ved at være aktiv være med til, at gøre din boligafdeling til et attraktivt og trygt sted at bo.