Skip til hoved indholdet

Et særkende ved de almene boliger er beboerdemokratiet. Det er den måde, hvor du som beboer har mulighed for, at få indflydelse på beslutninger i din egen boligafdeling.

Der er tre måder at være beboerdemokrat på:

"Den nemme"
Som beboer har du mulighed for, at stille forslag om forbedringer eller ændringer, der skal behandles og stemmes om. Det kunne f.eks. være husregler ift. om man må holde hund, kat eller kanin i boligerne i din afdeling? Skal der være roser eller vilde blomsterbede? Skal legepladsen have nye redskaber? osv.
Du skal blot møde op til det årlige afdelingsmøde og stem med. Du kan også stille forslag inden mødet. Se nederst, hvordan du gør (4 trin til indsendelse af forslag).

"Den aktive"
Vil du deltage aktivt i beboerdemokratiet, kan du stille op til valg i afdelingsbestyrelsen på det årlige afdelingsmøde og derved få indflydelse på, hvordan dine huslejekroner bliver brugt. På den måde er du med til at påvirke, hvordan din boligafdeling udvikles.

Som aktiv beboerdemokrat kan du f.eks. være med til at igangsætte sociale aktiviteter eller deltage i et byggeudvalg, hvis I har et renoveringsprojekt kørende. Du bliver valgt ind for en periode på 2 år. Kort sagt kan du, ved at være aktiv, være med til at gøre din boligafdeling til et attraktivt og trygt sted at bo.

"Den krævende"
Stil op som organisationsbestyrelsesmedlem og tag del i hele boligorganisationens økonomi og jura. Her tænker man på ALLE boligafdelinger - og ikke kun på den afdeling, hvor man bor.


Du kan, som lejer hos ØsterBO, stille forslag til forandringer og forbedringer i din boligafdeling.

4 trin til indsendelse af forslag:

  1. Lav et skriftligt forslag

  2. Beskriv dit forslag, så afdelingsmødet kan stemme JA eller NEJ til det

  3. Forslaget skal indeholde dit navn, adresse og afdelingsnummer

  4. Senest 2 uger før afdelingsmødet:
    Aflever eller mail dit forslag til ØsterBO (forslag@osterbo.dk) – med flg. tekst i emnefeltet ”Boligafdeling navn/nr.”.


Hvis forslaget koster penge, vil ØsterBO inden afdelingsmødet beregne økonomi, og om det vil påvirke huslejen. Vores beregning vil blive vedlagt dit forslag. Derfor vil vi meget gerne modtage, forslag der har økonomiske konsekvenser i god tid, så vi kan lave en beregning inden afdelingsmødet.

Senest en uge før afdelingsmødet, vil dit forslag blive offentliggjort for alle beboerne i afdelingen.