Skip til hoved indholdet

ØsterBO's klimapartnerskabsaftale med Vejle Kommune

ØsterBO's klimapartnerskabsaftale med Vejle Kommune

Gå tilbage
Vi forpligter os til at bidrage til det nationale mål om 70% reduktion af drivhusgasudledningen i 2030 i forhold til 1990, samt netto-nul i 2050.

ØsterBO har indgået klimapartnerskabsaftale med Vejle Kommune

I 2020 besluttede Vejle Byråd at bakke op omkring Klimaloven af 6. december 2019. Målet er, ligesom det nationale mål, at opnå 70% reduktion af CO2 i 2030.

Men Vejle Kommune kan ikke løse klimaudfordringen alene, de er nødt til at samarbejde med organisationer, virksomheder m.fl. og indgå i partnerskaber.

Med godt 20% af boligmassen og 15% af befolkningen som beboere i Vejle Kommune er det helt naturligt for boligorganisationerne at tage del i klimakampen og være en del af den grønne omstilling, som skal gavne det grønne velfærdssamfund i fremtiden.

Derfor har ØsterBO valgt at indgå partnerskabsaftale med Vejle Kommune.

Vejle Kommune forpligter sig til at understøtte vores arbejde med at nå i mål. Partnerskabet er funderet i de mål og handlinger, som ligger til grund for Vejle Kommunes klimaplan 2020-2050. 
Se Vejle Kommunes Klimaplan her!

Vi skal sammen blive bedre rustet til at udvikle vores ”mindset” fra økonomisk til en totaløkonomisk klimabundlinje, hvor alle sejl sættes ind på, at vores fælles fremtid bliver grønnere og mere bæredygtig.

Se hele klimapartnerskabsaftalen mellem ØsterBO og Vejle Kommune nedenfor.

Download Klimapartnerskabsaftalen mellem Vejle Kommune og ØsterBO