Skip til hoved indholdet

Sådan kan du spare penge på huslejen

Sådan kan du spare penge på huslejen

Gå tilbage

Når du sorterer dit affald, gør du en stor forskel for både miljøet og din egen husleje. Sorteret affald letter arbejdet for ØsterBO’s medarbejdere, så ressourcerne kan bruges mere hensigtsmæssigt. Herudover kan korrekt sorteret affald være en ressource, som vi kan genanvende.

Men det allervigtigste er at UNDGÅ affald. Overvej om du kan handle anderledes, så affaldet mindskes eller helt kan undgås.


Hos ØsterBO har vi 9 miljøstationer, hvor du, som ØsterBO’er, kan aflevere dit sorterede affald i følgende kategorier:

 • Restaffald (affaldsposer skal du selv købe)
 • Organisk affald (madaffald skal i de grønne poser, som bliver udleveret en gang om året)
 • Jern og metal
 • Hård plast
 • Blød plast (f.eks. husholdningsfilm der ikke ”knirker”)
 • Papir
 • Pap
 • Farligt affald
 • Glas og flasker
 • Træ og små møbler*
 • Haveaffald

*Ved storskrald skal dette selv bringes til en af Vejle Kommunes genbrugspladser – f.eks. i forbindelse med flytning.

”Money talks”

Så hvis du vil gøre en indsats for både din egen pengepungs- og miljøets skyld, så sorter dit affald og aflever det korrekt. Det batter faktisk!

Er du i tvivl?

Vejle Kommune har lavet en hjemmeside, hvor du kan skrive et affaldsprodukt ind, og se hvor de forskellige typer skal hen.