Skip til hoved indholdet

Råderet - inde i boligen


Din bolig - Råderet - inde i boligen

Råderet inde i din bolig består enten af en forbedring eller en forandring af din bolig. For begge arbejder gælder det, at du selv rekvirerer håndværkere m.v, og selv finansierer udgiften.

Forbedringsarbejder forøger boligens værdi og giver dig ret til godtgørelse, når du vælger at fraflytte boligen. Det er vigtigt, at du husker at ansøge om forbedringen, inden du starter, ellers mister du retten til godtgørelsen. Du finder et ansøgningsskema længere nede på siden.

Når du har fået lov i henhold til din ansøgning, må du gå igang.

Det er ligeså vigtigt at aflevere et regnskab for din forbedring. Ellers bliver der nemlig ikke registreret noget beløb til godtgørelse, hvis du flytter fra boligen. Den udførte forbedring af din bolig vedligeholdes og fornys fremover af din boligafdeling.

Forandringsarbejder for øger ikke boligens værdi og giver derfor ikke ret til godtgørelse ved fraflytning. Du skal dog stadig søge om tilladelse, selvom det drejer sig om en forandring.

Uanset om du ønsker at forbedre din bolig, forandre din bolig eller ønsker at gøre brug af installationsretten, skal du altid søge skriftligt om tilladelse til at udføre arbejdet hos ØsterBO inden arbejdet påbegyndes. 

Skema til ansøgning om både råderet og installationsret finder ud på Min side under selvbetjening.

Vi sender dig et skriftligt svar på din ansøgning, og drejer det sig om forbedring af din bolig, skal der laves en opgørelse over, hvad forbedringsudgiften udgør samt over hvilken periode denne afskrives.