Skip til hoved indholdet

Råderet - udenfor boligen


Råderet - udenfor boligen

På et afdelingsmøde kan lejerne beslutte, at der kan gennemføres forbedrings- og forandringsarbejder uden for selve boligen. Her tænkes på arbejder som f.eks. altaninddækning, eller et nyt indgangsparti. Arbejder som vil være til gavn for den enkelte lejer og ikke nødvendigvis for alle andre i afdelingen.

Der er udarbejdet et råderetskatalog for hver afdeling over tilladte arbejder. Det er kun de tilladte arbejder, som afdelingsmødet har besluttet, der fremgår af skrivelsen. Har afdelingsmødet ikke besluttet hvilke arbejder, det er tilladt at udføre uden for boligen, kan den enkelte lejer indgå en aftale med ØsterBO om dette.

For ovenstående gælder også, at der skal søges om tilladelse til udførelse af ændringen ved ØsterBO inden opstart.

 

Ansøgning om tilladelse

 

Uanset om du ønsker at forbedre din bolig, forandre din bolig eller ønsker at gøre brug af installationsretten, skal du altid søge skriftligt om tilladelse til at udføre arbejdet hos ØsterBO inden arbejdet påbegyndes. Vi sender dig et skriftligt svar på din ansøgning, og drejer det sig om forbedring af din bolig, skal der laves en opgørelse over, hvad forbedringsudgiften udgør samt over hvilken periode denne afskrives.