Skip til hoved indholdet

Din boligafdeling er en del af et større fællesskab. Ud over din egen afdeling består ØsterBO af andre boligafdelinger – og derudover er der en organisationsbestyrelse og et repræsentantskab.

Repræsentantskabet er ØsterBO’s øverste myndighed. Den består af valgte beboere og organisationsbestyrelsen. Repræsentantskabet træffer sammen med organisationsbestyrelsen de overordnede beslutninger om fx salg/køb/nedlæggelse af boligafdelinger samt godkendelse af boligorganisationens samlede regnskab.

På det årlige repræsentantskabsmøde vælges organisationsbestyrelsen, som består af 5 beboere hos ØsterBO. (Ikke alle er på valg hvert år.)

Organisationsbestyrelsen står for det økonomiske og juridiske overordnede ansvar for driften af fx udlejning, økonomi og lejefastsættelse. De skal udføre repræsentantskabets beslutninger og sikre, at lovgivningen overholdes.

Organisationsbestyrelsen ansætter en direktør. Og direktøren/ledelsen ansætter personale i administrationen og driften.

Repræsentantskabet er ØsterBO’s øverste myndighed.


Læs mere

Læs om de forskellige roller i ØsterBO